12 januari: ALV + Borrel

Op 12 januari vindt de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering weer plaats. Dit is voor actieve leden verplicht, maar staat eveneens open voor alle andere leden van CDP!
Wil je weten waar CDP zich nou precies mee bezig houdt en wil je graag je stem inbrengen? Kom dan om 20.00 uur bij de ALV in de Heffer.
Na de ALV zal aansluitend om 21.00 uur de maandelijkse borrel plaatsvinden. Hier wordt tevens de locatie van de studiereis 2017 bekend gemaakt, so be there!