Dagelijks archief: 3 april 2017

Misdaadcongres ”Strafrecht en stoornis” 2017

1 juni 2017 vindt in Utrecht het Misdaadcongres met als thema ”Strafrecht en stoornis” plaats.
Tijdens het congres zal ingegaan worden op de vraag hoe omgegaan dient te worden met geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging, niet alleen in de opsporings- en berechtingsfase, maar ook in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van mensen voor de door hen gepleegde misdaden? En wat is de verantwoordelijkheid van de samenleving voor geestelijk gestoorde personen die in aanraking komen met het strafrecht?
De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte in de ochtend, met daarbij het thema “Strafrecht en stoornis” belicht vanuit het sociologische, juridische en gedragskundige perspectief door Prof. Hans Boutellier, Prof. Ferry de Jong en Prof. Gerben Meynen. In de middag zal er een interview plaatsvinden met Inge Schilperoord, auteur van het boek Muidhond. Ook zal dr. Joke Harte ingaan op ‘Facts en figures’ over geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging. In de middag vinden verschillende workshops plaats, over volwassen gedetineerden met een psychische problematiek, geestelijke verzorging aan geestelijk gestoorde en verwarde gedetineerden, herstelrecht en psychisch gestoorde daders, de grens tussen politiek activisme en een geestelijke stoornis, het vaststellen van ontoerekenbaarheid, personen met verward gedrag en de historische ontwikkeling van de TBS.
Datum: 1 juni 2017
Locatie: Paushuize, Utrecht
Kosten: € 45 per persoon (deelname hele dag, lunch, borrel)
Inschrijven?