Dagelijks archief: 6 maart 2018

Opleidingscommissie Criminologie

Zoals iedere opleiding heeft ook de opleiding Criminologie een opleidingscommissie, een OLC. De commissie bestaat voor de ene helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten. De docent-leden zijn voorzitter Chantal van den Berg en Joke Rooyakkers. Docenten worden voor drie jaar benoemd; studenten voor 1 jaar. Dit jaar is Romie Schonewille namens de bachelorstudenten lid van de opleidingscommissie. Voor de masterstudenten is dat Marcus Winniczuk. Romie is derdejaars bachelorstudent en volgt daarnaast een uitgebreide minor orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Marcus heeft de bachelor criminologie in Leiden gedaan en was daar ook lid van de opleidingscommissie. Nu volgt hij de master opsporingscriminologie.

De opleidingscommissie adviseert het onderwijsbestuur over de inrichting van vakken, de onderwijs- en tentamenroosters, het onderwijs- en examenreglement, docenten en de opleiding als geheel. Daarbij verzorgen wij als student-leden de inbreng van de studentenbelangen in de beleidsontwikkeling en de kwaliteitszorg van het onderwijs binnen de opleiding Criminologie. Ook hebben wij als commissie sinds 1 september 2017 instemmingsrecht over bepaalde thema’s in het onderwijs- en examenreglement. Daarmee waarborgen wij als OLC de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven binnen de opleiding Criminologie.

De opleidingscommissie vergadert een aantal keer per jaar. In die vergaderingen worden onder andere de vakken geëvalueerd. Om een goede representatie te krijgen van de mening van studenten worden de onderwijsevaluaties gedaan in samenwerking met de klankbordcommissie (een afspiegeling van de studenten uit alle jaren). Daarvoor is ook de jullie mening belangrijk. Op 20 maart worden de vakken van blok 3 geëvalueerd. Vul daarom, als je het nog niet hebt gedaan de onderwijsevaluaties in. Als er specifieke aanbevelingen, klachten of positieve kanten zijn mail dan naar: Romie voor de bachelor([email protected]) of Marcus voor de master ([email protected]). Ook kun je altijd één van de docent-leden, student-leden of klankbordcommissieleden aanspreken.