Dagelijks archief: 10 oktober 2019

Vacancy OLC ICC

The Program Committee of the Master ‘International Crimes, Conflict and Criminology’ (OLC ICC) has two vacancies for student members for the academic year 2019-2020.

The Programme Committee consists of 2 teachers and 2 students and meets 4 or 5 times during the academic year (after each period, normally November, February, May, July) to discuss concluded courses (using the evaluations filled in by students and communication between the student members and the student population), monitor the implementation of suggestions made by the previous OLC and come up with further suggestions for improvement. Furthermore, the OLC has been appointed by law to approve the curriculum for the following academic year. Sometimes the OLC is asked for specific advice by the Programme Board (which directs the program). Finally, it drafts an annual report of its activities. Student members can apply for a small financial compensation (500 euros) once they have fulfilled their duties.

In order to apply, you need to send an email to the email address [email protected] containing

 1. Your CV. The CV has to have the following file name: ‘CV + family name + OLC ICC’.
 2. Your student number.
 3. A motivation letter, which is attached to the email as a separate file (max. 1 A4). The motivation letter has to have the following file name: ‘Motivation + family name + OLC ICC’.

Indicate in the subject line that the mail concerns an application for the position ‘Student member OLC IBL’.

The application deadline is October 20, 2019.

Vacature: student-lid Opleidingscommissie Criminologie

De Opleidingscommissie Criminologie zoekt een enthousiast student-lid voor het collegejaar 2019-2020! Specfiek zijn wij op zoek naar een student die dit jaar begonnen is met de opsporings- of interventiecriminologie master.

Iedere opleiding van de faculteit heeft een opleidingscommissie (OLC), die de kwaliteit van de opleiding bewaakt. Leden van een OLC houden zich bezig met de onderwijsinhoudelijke aspecten van de opleiding. De OLC brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het faculteitsbestuur over zaken die met het onderwijs te maken hebben. Daarnaast heeft de OLC instemmingsrecht ten aanzien van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Wil jij advies geven over de inhoud van je opleiding? Heb je graag meer inspraak binnen de VU en lijkt het je interessant om met docenten te vergaderen? En ben je bachelor- of masterstudent Criminologie? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat vragen wij van jou?

 • Je bereid bent vier á vijf keer per jaar met een kleine groep enthousiaste studenten en docenten te vergadern over jouw opleiding;
 • Je het leuk vindt om advies uit te brengen over onderwerpen zoals de werkdruk binnen de opleiding en/of over specifieke vakken, de kwaliteit van tentamens en curriculumherzieningen;
 • Je niet bang bent om een kritische blik te werpen op het curriculum en de vakevaluaties;
 • Je het leuk vindt om in gesprek te gaan met je medestudenten, om te horen wat zij vinden van bepaalde onderwerpen. Dit kan één op één of door middel van een klankbordgroep.

Wat bieden wij jou?

 • De unieke kans om de stem van de student binnen je eigen opleiding vertegenwoordigen;
 • Toegang tot een aantal trainingen, die erop zijn gericht jouw medezeggenschapskwaliteiten te ontwikkelen;
 • Een kijkje achter de schermen, waarbij je in gesprek gaat met docenten en andere stakeholders op de faculteit;
 • Een passende vergoeding aan het einde van je termijn.

Een student-lid in de OLC wordt voor één collegejaar benoemd, met een mogelijkheid tot herbenoeming van één collegejaar. Hebben we je interesse gewekt? Dan zien we graag jouw sollicitatie naar een plek in de opleidingscommissie tegemoet! Stuur uiterlijk 20 oktober 2019 je cv en korte motivatiebrief (max. 1 A4) naar: [email protected] Geef daarbij in de onderwerpregel aan dat de mail een sollicitatie betreft naar de functie ‘Student-lid OLC Criminologie’.

 

Onderzoeksstage: Youth in Transition

Ben je als student op zoek naar een stageplek waarin je ervaring op kan doen binnen verslavingszorginstellingen en veel contact hebt met jongeren? Dan is dit misschien wel de juiste stageplek voor jou! Wij zoeken een enthousiaste student, die ons team wil komen versterken.

Eind 2017 werd het onderzoek ‘Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles’ gehonoreerd door ZonMw. In deze studie onderzoekt het PARC in samenwerking met een groot aantal verslavingszorginstellingen het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking en in een landelijk representatief cohort van 420 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd. In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het beloop van verslaving, maar ook naar de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en naar het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren. Daarbij wordt onderzocht welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop, om op basis daarvan het beloop beter te kunnen voorspellen. Ook wordt onderzocht welke soorten verslavingsbehandelingen bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst.

Voor Youth in Transition zijn wij op zoek naar een enthousiaste student die in het kader van een onderzoeksstage/masterproject wil meehelpen met de dataverzameling in verschillende verslavingszorginstellingen in heel Nederland.

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het afnemen van metingen bij jongeren, contact houden met jongeren en het verwerken van de data. Studenten kunnen de verzamelde data gebruiken voor het schrijven van hun scriptie. Er is wekelijkse begeleiding vanuit Brijder, afdeling Parnassia Addiction Research Centre (PARC) en wordt vormgegeven in samenwerking met de onderwijsinstelling.

Meewerken bij Youth in Transition vraagt om een flexibele en actieve houding. We zoeken een goed georganiseerde en betrouwbare student vanaf augustus 2019 voor minimaal een periode van 6 maanden. Daarnaast is het belangrijk dat de student discreet, accuraat is en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Omdat het onderzoek op verschillende locaties zal plaatsvinden, heeft de student een ov-studentenkaart nodig.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar Christina Moska: [email protected]