18 april: CDP College Tour

CDP is momenteel bezig met het organiseren van een eigen College Tour!
 Tijdens deze College Tour zal een interview plaatsvinden tussen de docent Anne-Marie Slotboom en de door haar uitgenodigde spreker Janine Jannsen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en tevens hoofd onderzoek Nationaal Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Poltie.
Tevens wordt aan de studenten de mogelijkheid gegeven vragen te stellen. Het onderwerp van de avond is inmiddels bekend:
Fatal attraction: de rol van cultuur, gender en geweld in het leven van Janine Janssen. Onderwerpen als cultuur en sociale stijging, etniciteit en criminaliteit, politie en expertisecentrum eergerelateerd geweld, afhankelijkheidsrelaties en de betekenis van afhankelijkheid zullen hierbij aan bod komen.
 Noteer de datum alvast in je agenda, het belooft een interessante avond te worden!
Waar: WN-F647
Inloop: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur
Aanmelden: via [email protected]