Congres Efcap-NL: Matched care in de levensloop van risicojeugd

Op 24 november 2016 organiseert Efcap-NL een congres in samenwerking met
AWFJZ, Jeugdzorg plus en ForCa. Deze dag gaat over: Matched care in de levensloop van risicojeugd.

We hebben steeds meer inzicht in de
ontwikkeling van jongeren met gedragsstoornissen en/of delinquent gedrag
en in risico’s en beschermende factoren. De vraag van deze dag is hoe we
deze kennis kunnen inzetten om tot matched care te komen: wat doen we
bij wie op welke leeftijd?

Verschillende professionals geven een bijdrage aan kennis over de
ontwikkeling van forensische jeugd, daarnaast komen er een aantal
(evidence based) praktijk voorbeelden van matched care aan bod.

Meer weten? Op
http://www.efcap.nl/uitnodiging%20matched%20care%20def%2027091.pdf is
het programma te vinden.

Inschrijven is mogelijk via: www.efcap.nl. Toegang is gratis!