Jan van Dijk award 2017

De Jan van Dijk Award is een award voor masterscripties en dissertaties. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks toegekend aan afgestudeerden en promovendi die de (rechts)positie van slachtoffers of de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten op dit vlak onder de loep hebben genomen. Naast een prachtige erkenning ontvangen de winnaars een geldbedrag van €2.500,- of €1.750,-.

                                                                             Aanmelden
Nog tot en met april kunnen masterscripties en dissertaties (verdedigd en beoordeeld na 1 december 2012) worden aangemeld voor de Jan van Dijk Award 2017. Zie voor meer informatie  www.janvandijkaward.nl en of e-mail naar [email protected].