Lezing: Strafrecht door de ogen van vervolgden

Op 9 mei organiseert CDP: Strafrecht door de ogen van vervolgden: gevolgen en beleving van strafrechtspleging voor vervolgden van witteboordencriminaliteit.

In een samenwerking tussen prof. Wim Huisman en Dennis Lesmeister (geassocieerd onderzoeker aan de VU én veroordeelde in de Klimop-zaak) is aan de VU een meerjarig onderzoek gestart naar de gevolgen en de beleving van strafrechtspleging voor vervolgden van witteboordencriminaliteit.

In deze lezing schetsen Huisman en Lesmeister, mede aan de hand van zijn eigen ervaring, deze beleving en gevolgen van strafrechtspleging. Hierbij worden tevens een aantal thema’s aangesneden die discussie oproepen en/of nadere (wetenschappelijk) onderzoek behoeven: Hoe werken de strafrechtelijke grondbeginselen van onschuldpresumptie en decisiebeginsel in de praktijk? Handelt de advocaat wel vanuit de juiste belangen van zijn wittenboorden-cliënt? Wordt er in de rechtspraak rekening gehouden met de gevolgen en de beleving van strafrechtspleging bij vervolgden? Op welke (andere) wijze wordt invulling gegeven aan de detentiedoelen bij veroordeelde wittenboorden? En wat is straf ná de straf?

Inloop: 17:00
Aanvang Lezing: 17:30

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar [email protected]! Je hoeft geen lid van CDP zijn om de lezing bij te wonen.