Notulen Algemene Ledenvergaderingen

Hier vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen.

Jaar 2020-2021

Op woensdag 16 juni 2021 heeft via ZOOM de Algemene Ledenvergadering van studievereniging Crime Does Pay plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het halfjaarlijkse verslag van de tweede helft van het collegejaar gepresenteerd. Daarbij zijn ook de financiën besproken en is het nieuwe bestuur voorgesteld.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

Op woensdag 6 januari 2021 heeft via ZOOM de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van studievereniging Crime Does Pay plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het halfjaarlijkse verslag van het 54e bestuur der CDP gepresenteerd.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

Op maandag  26 oktober 2020 heeft via ZOOM de Wissel Algemene Ledenvergadering van studievereniging Crime Does Pay plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag van het 53e bestuur der CDP gepresenteerd en heeft het 53e en 54e bestuur officieel van functie gewisseld.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

Jaar 2019-2020

Op woensdag 24 juni 2020 heeft de tweede Algemene Ledenvergadering van het 53e bestuur plaatsgevonden via ZOOM. Tijdens de vergadering heeft het bestuur gekeken naar de activiteiten van het tweede halfjaar en werden de financiën doorgenomen. Verder werd de huidige situatie omtrent corona besproken. Daarnaast heeft het bestuur een voorstel gedaan voor de invulling van het 54e bestuur, dit voorstel is door de aanwezigen ingestemd.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

 

Op woensdag 11 maart 2020 vond een extra Algemene Ledenvergadering van het 53e bestuur der Crime Does Pay plaats. Tijdens de vergadering heeft het bestuur gepresenteerd over ClubCollect als nieuw incassosysteem voor de vereniging.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

 

Op woensdag 8 januari 2020 vond de eerste Algemene Ledenvergadering van het 53e bestuur der Crime Does Pay plaats. Tijdens de vergadering heeft het bestuur teruggeblikt op het eerste halfjaar en werden de financiën besproken.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

 

Op woensdag 9 oktober 2019 heeft de Wissel Algemene Ledenvergadering van studievereniging Crime Does Pay plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag van het 52e bestuur der CDP gepresenteerd en heeft het 52e en 53e bestuur officieel van functie gewisseld.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

Jaar 2018 – 2019

Op dinsdag 18 juni 2019 heeft de tweede Algemene Ledenvergadering van het 52e bestuur plaatsgevonden. Tijdens de vergadering heeft het bestuur gekeken naar de activiteiten van het tweede halfjaar en werden de financiën doorgenomen. Daarnaast heeft het bestuur een voorstel gedaan voor de invulling van het 53e bestuur, dit voorstel is door de aanwezigen ingestemd.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

 

Op woensdag 9 januari 2019 vond de eerste Algemene Ledenvergadering van het 52e bestuur der Crime Does Pay plaats. Tijdens de vergadering heeft het bestuur teruggeblikt op het eerste halfjaar en werden de financiën besproken.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.

 

Op maandag 5 november 2018 heeft de eerste Wissel Algemene Ledenvergadering van studievereniging Crime Does Pay plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag van het 51e bestuur der CDP gepresenteerd en heeft het 51e en 52e bestuur officieel van functie gewisseld.

U kunt hier de notulen van deze vergadering doorlezen.