Studiemiddag 3 april: Meten is weten

Op maandag 3 april 2017 vindt de eerstvolgende ‘Cahiers op de Campus’ themabijeenkomst plaats genaamd ‘Meten is weten’ (Cahier 41).

New Public Management en vooral besparingen bij politie en justitie leiden tot het meten van allerhande prestatieafspraken en activiteiten van politiewerk. Ook de geregistreerde criminaliteit wordt jaarlijks gepresenteerd in politiestatistieken, waarbij het aantal feiten vastgesteld in proces-verbalen wordt geteld. Tijdens deze studiemiddag wordt de vraag gesteld naar de betrouwbaarheid van deze cijfers. Wat zeggen cijfers en wat blijft verborgen? Heeft meten nog een toekomst als het gaat om accountability van politiewerk?

‘Cahiers op de Campus’ is een initiatief – in samenwerkingsverband tussen het Centre for Policing & Security, Universiteit Leiden en de Stichting Maatschappij en Veiligheid – rondom de Cahiers Politiestudies waarbij een breed publiek van wetenschappers, beleidsmakers en politiepersoneel de mogelijkheid krijgt kennis te maken met de Cahiers en de besproken vraagstukken.
De studiemiddag duurt van 13.00 – 17.00 uur en vindt plaats op de VU Amsterdam, Boelelaan 1105, Amsterdam, Zaal HG5A-16 te Amsterdam. De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen € 65,00 en zijn inclusief koffie/thee, borrel en het boek ‘Meten is Weten’ (Cahier 41, Maklu). Deadline voor inschrijven is 31 maart 2017. Aanmelding is mogelijk via: