Categoriearchief: Studiedagen

NVC Congres 2019: Criminologische Interventies

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019, wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op het thema:
 Criminologische interventies
 Om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden zijn uiteenlopende preventieve en repressieve interventies beschikbaar. Naast de traditionele vrijheidsbenemende sancties, zoals de vrijheidsstraf, tbs-maatregel en jeugddetentie, zijn er ook diverse alternatieve en voorwaardelijke sancties en interventies, zoals reclasseringstoezicht, gedragstrainingen en ambulante forensische zorg. Naast strafrechtelijke interventies kunnen ook bestuursrechtelijke interventies worden ingezet bij criminaliteit, bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld of bestuurlijke boetes bij overlast in de openbare ruimte en organisatiecriminaliteit. Dit veld van criminologische interventies is voortdurend in beweging, waarbij bestaande interventies en aanpakken worden aangepast (o.a. de invoering van tweepersoonscellen in het gevangeniswezen en toevoeging van virtual reality bij de gedragstraining BORG) en nieuwe worden ontwikkeld (o.a. elektronische detentie, Adolescentenstrafrecht, OM afdoeningen zoals strafbeschikking en gedragsaanwijzing, multisysteem therapie en gedragsinterventies zoals CoVA). Dit roept diverse vragen op. Waaraan moet een effectieve interventie voldoen en hoe kan de criminologie bijdragen aan de ontwikkeling van (effectieve) interventies? Hoe wordt bepaald of een interventie effectief of zinvol is en is dit goed te onderzoeken? Hoe wordt binnen de interventies omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds resocialiseren of motiveren tot gedragsverandering en anderzijds het bestraffen en controleren van het gedrag?
 In drie plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers en toonaangevende professionals nader ingaan op het thema ‘Criminologische interventies’:
 COSA
 Dr. Mechtild Höing (Avans Hogeschool)
 Audrey Alards, LL.M. (Reclassering Nederland)
 Erkenningscommissie Justitiële Interventies
 Prof. Dr. Hans Boutellier (Verwey Jonker Instituut/ Vrije Universiteit Amsterdam)
 Prof. Dr. Joke Harte (Vrije Universiteit Amsterdam)
 Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen over diverse criminologische thema’s presenteren en bediscussiëren.
 De Call for papers is hier te vinden.
 U kunt zich inschrijven voor het congres en betalen via de website van congresbureau PAO Leiden: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/nvc-congres-2019/.
 Je kunt voor EUR 40 naar het congres, indien je ook lid wordt van de NVC. Lid worden kost maar EUR 30 per jaar. Inschrijving gaat via www.criminologie.nl. Niet-leden betalen EUR 80 voor het congres. De prijs is inclusief lunches, drankjes, borrel en buffet na de eerste congresdag en borrel na de tweede congresdag. Het is overigens niet mogelijk om voor één dag in te schrijven.
 De indeling van parallelsessies wordt op een later moment bekend gemaakt.