Compententielijst Bestuur en Commissies

Competentielijst bestuursfuncties en commissies

Competentielijst bestuursfuncties

Voorzitter

 • Presentatievaardigheden (gezicht van de vereniging)
 • Overtuigingskracht (om draagvlak te creëren)
 • Sturing kunnen geven 
 • Overzicht behouden (helikopterview, van alles op de hoogte zijn)
 • Goed kunnen samenwerken
 • Stressbestendig (als er problemen zijn kijkt men jou aan)

Secretaris

 • Organisatorisch vermogen (dingen organiseren)
 • Nauwkeurigheid (mails & ledenbestand beheren)
 • Communicatieve vaardigheden (commissies, bestuursoverleg)
 • Time management & discipline (eigen deadlines kunnen stellen)
 • Goed kunnen samenwerken (met bestuur en commissieleden)
 • Creativiteit (nieuwsbrief vormgeven en tekstjes schrijven)
 • Flexibiliteit (soms gaan dingen anders dan vooraf bedacht)

Penningmeester

 • Nauwkeurigheid (bijhouden van uitgaven en inkomsten)
 • Gemotiveerd (Het willen begrijpen van Excel)
 • Goed kunnen samenwerken
 • Zorgvuldigheid
 • Overzicht kunnen bewaren

Commissaris Intern

 • Creativiteit (vormgeving van de sociale media)
 • Betrokkenheid (met de leden, maar ook qua activiteiten wat op de sociale media geplaatst moet worden)
 • Flexibiliteit (soms moet er snel wat op de sociale media geplaatst worden)
 • Goed kunnen samenwerken (met bestuur, commissieleden en broertjesverenigingen)
 • Organisatorische vaardigheden (regelen van samenvattingen en organiseren broertjesfeest)
 • Accuratesse (de juiste informatie moet gecommuniceerd worden)
 • Doorzettingsvermogen (het is een hele leuke functie, maar gaat het hele jaar door, ook tijdens de tentamens)

Commissaris Extern

 • Goed in plannen (ivm overzicht houden mbt partners)
 • Professionele houding (richting externe bedrijven)
 • Vriendelijk, maar ook duidelijk (sociaal, maar professioneel overkomen op partners)
 • Goed kunnen onderhandelen (weten waar de grens te trekken)
 • Initiatief nemend (met betrekking tot werving partners

 

Competentielijst commissies

Mediacommissie

 • Minimale kennis over gebruik professionele camera (met externe flitser)
 • Op mensen af durven stappen (voor het maken van foto’s)
 • Minimale kennis over Adobe Lightroom (voor het bewerken van foto’s)
 • Veel aanwezig zijn bij activiteiten en vaak tot laat aanwezig zijn
 • Verantwoordelijkheid (voor de camera en het maken van goede foto’s)
 • Voorzichtigheid (met de camera)
 • Oplettendheid (letten op de camera)

Binnen de commissie ben je voornamelijk bezig met het maken van foto’s tijdens de activiteiten en ben je na de activiteiten bezig met het uitzoeken en bewerken van de gemaakte foto’s. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen de foto’s die voor onze eigen archieven zijn en de foto’s die op de site worden geplaatst.

ICD-commissie

 • Netwerkvaardigheden (mails opstellen, mensen durven benaderen)
 • Discipline (eigen deadlines kunnen stellen)
 • Assertiviteit (mensen benaderen en met andere studieverenigingen overleggen)
 • Organisatorisch vermogen (je organiseert de hele dag)
 • Flexibiliteit (soms gaan dingen anders dan vooraf bedacht)

Er zijn verschillende rollen binnen deze commissie: voorzitter, secretaris, penningmeester, sociale media, commissieleden die sponsoren zoeken, etc. Je begint meestal in maart met de vergaderingen. Je vergadert zowel met de eigen commissie binnen CDP (online of fysiek) als met de andere twee studieverenigingen (online). Je bespreekt de rolverdeling en het thema van de ICD. Hierna stel je gezamenlijk de emails op die je gaat versturen naar eventuele sprekers en daarna ben je voornamelijk zelf aan de gang met het regelen van mensen. De studievereniging van de stad waar het in wordt gehouden is verantwoordelijk voor het reserveren van de lokalen en de catering. De overige studieverenigingen richten zich meer op het vinden van sprekers. Daarnaast worden ook elk jaar nieuwe tasjes gemaakt met merch van de studieverenigingen.

 Kleinereiscommissie

 • Communicatieve vaardigheden
 • Organisatorisch vermogen
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Assertiviteit

Binnen deze commissie fungeer je als bestuurslid eigenlijk alleen maar als doorvoerluik tussen bestuur en commissie. Jij houdt het bestuur op de hoogte van de updates van de commissie en andersom. De commissieleden organiseren de hele reis. Binnen de commissie heb je een voorzitter, secretaris en penningmeester. Je verzorgt het hostel, het vervoer erheen, de dagactiviteiten, etc. 

Studiereiscommissie

 • Organisatorische vaardigheden
 • Flexibiliteit – oplossingsgericht
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Communicatieve vaardigheden
 • Time management
 • Betrokken (je moet van alles op de hoogte zijn)
 • Doelgericht werken
 • Zorgvuldig- en nauwkeurigheid

Binnen deze commissie bestaan verschillende rollen, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. Afgelopen jaar hebben we hier een interne en all-round functie aan toegevoegd. Het is van belang dat de commissie al tijdig begint met het plannen van de reis en dat jullie goed op de hoogte zijn van alle voorwaarden die verbonden zijn aan de reis. Het is hierbij handig om een planning op te stellen en de taken goed te verdelen. Deze commissie is één van de drukste commissies om te hebben, maar ook een hele leuke en dankbare commissie die veel voldoening geeft.

Crime-Time commissie

 • Creativiteit
 • Time-management
 • Netwerkvaardigheden
 • Schrijfvaardigheden
 • Zorgvuldig- en nauwkeurigheid
 • Doelgericht werken

Als onderdeel van de Crime-Time commissie ben je verantwoordelijk voor ons tijdschrift. Deze komt twee keer in het jaar uit en zal volledig door de commissie vormgegeven worden. Het is handig om een eindredacteur aan te wijzen, die ook de vergaderingen zal leiden. Het contact met de drukker verloopt via het bestuurslid. In het begin wordt indien gewild een thema gekozen waarna gecategoriseerd wordt wat jullie in het tijdschrift willen hebben, denk aan reviews, informatieve artikelen, puzzels, fotopagina’s, carrièrekansen, etc. Wanneer jullie alles verzameld hebben kan er gewerkt worden aan de opmaak van het tijdschrift.

Mastercommissie

 • Verbinding kunnen maken
 • Interesse voor formele activiteiten
 • Betrokkenheid bij/kennis van de masters

Leden van de mastercommissie organiseren activiteiten die (in eerste aanleg) bedoeld zijn voor masterstudenten. Dit kunnen zowel formele als informele activiteiten zijn, maar de nadruk ligt op formele activiteiten die aansluiten op de master of kansen bieden voor masterstudenten. Omdat masterstudenten lang niet allemaal in Amsterdam hun bachelor hebben gedaan en hun focus veelal ligt op het nominaal afstuderen, ligt er een uitdaging in het werven en vervolgens activeren van CDP leden.

Beroepsoriëntatiedagcommissie

 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatorisch vermogen
 • Interstedelijke samenwerking

De beroepsoriëntatiedag wordt eenmaal per jaar samen met de andere criminologische studieverenigingen georganiseerd. Dit is een relatief drukbezocht evenement waarbij diverse sprekers worden uitgenodigd die allemaal criminologie (Bachelor of Master) hebben gestudeerd, en nu al enige tijd werkzaam zijn bij diverse relevante instanties. Het is van belang dat je goed kunt samenwerken, ook met mensen die je minder vaak of nooit in het echt zal zien in de voorbereidingsfase. Je moet dan ook om kunnen gaan met situaties waarin afspraken niet worden nageleefd. Tevens is het belangrijk om een goede netwerkvaardigheid te hebben om de sprekers te benaderen en te overtuigen, bijvoorbeeld met behulp van LinkedIn. Als de BOD in Amsterdam plaatsvindt (eens in de drie jaar), hoort het regelen van de lokalen en catering ook bij de verantwoordelijkheden.

Netwerkcommissie

 • Organisatorisch vermogen
 • initiatief nemend

Tweemaal per jaar wordt een netwerkevent georganiseerd waarbij studenten kennis maken met professionals uit het werkveld. De vorm hiervan staat niet vast, maar wat wel vaststaat is dat studenten een inkijkje krijgen in hoe verschillende vakgebieden die een optie zijn na hun studie eruit zien. Je moet dus bij de organisatie ervan goed kunnen netwerken en op mensen en bedrijven af te durven stappen. Niet geschoten is altijd mis. Tevens is het belangrijk om een goed overzicht te hebben.

Eerstejaarscommissie

 • Communicatief vaardig
 • Verbinding kunnen maken

Met de Eerstejaarscommissie organiseren je alle activiteiten met betrekking tot de eerstejaars. Dit betekent meehelpen met de introweek, op eerstejaarsweekend gaan en veel meer andere activiteiten organiseren. Als commissielid moet je het leuk om op mensen af stappen en samen met een groep een activiteit tot een succes te maken. Dit betekent dat je goed moet kunnen communiceren en initiatief neemt. 

Activiteitencommissie:

 • Creatief
 • Consistent
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Ondernemend
 • Organisatorisch vermogen

In deze commissie worden activiteiten georganiseerd die zowel formeel als informeel zijn. Denk daarbij aan de lezingen, maar ook aan gevangenisbezoeken. Maar ook activiteiten als de biercantus worden door de activiteitencommissie georganiseerd. Verschillende activiteiten zullen andere mensen trekken, maar dat maakt het ook weer heel erg leuk. Vaak gaat het niet helemaal zoals gepland of zoals de bedoeling was, dan is het belangrijk om te kunnen schakelen en flexibel te zijn. Dit maakt ook dat het van belang is redelijk stressbestendig te zijn. Elke maand is het de bedoeling dat er zowel een formele als een informele activiteit plaatsvindt. 

Feestcommissie:

 • Organisatorisch vermogen
 • Creatief
 • Ondernemend
 • Onderhandelend
 • Enthousiast

Bij de feestcommissie worden de maandelijkse borrels georganiseerd, maar ook de feesten. Bij deze commissie is het dus belangrijk creatief te zijn, maar ook om een beetje onderhandelend te zijn om de beste deals te verkrijgen. Daarnaast is het belangrijk om jouw enthousiasme zo goed mogelijk over te brengen op de leden, waardoor elke borrel en elk feest een succes wordt.