Categorie archief: Geen categorie

Masterclass ‘Police violence and youth in Brazil’

Extrajudicial executions at the hands of police officials are frequent in Brazil. In the context of the so-called “war on drugs”, military police forces have unnecessarily and excessively used lethal force, resulting in the deaths of thousands of people over the past decade. The authorities often use the legal term of “resistance followed by death” (translated from the Portuguese “autos de resistência” to refer to killings by on-duty police officers which are legitimated on the grounds of self-defence) as a smokescreen to cover up killings committed by the police officers.

The use of lethal force by law enforcement officers raises serious human rights concerns, including with regard to the right to life. Brazil is the country with the highest number of homicides in the world: 56,000 people were killed in 2012. Negative stereotypes associated with the youth, especially black young men living in favelas and other marginalized areas, have contributed to the trivialization and naturalization of violence. In 2012 over 50% of homicide victims were aged between 15 and 29, and 77% were black.

In this Masterclass for Students we will offer you a short introduction to human rights and to the global work of Amnesty. After the introduction we will focus on police violence and youth in Brazil and you will use your newly gained knowledge to discuss this with the other students in a case study.

Wat: Masterclass for students

Wanneer: 02-11-18

Hoe laat:  van 14.15 tot 17.15

Waar: Amnesty House, Keizersgracht 177 Amsterdam

Toegang is gratis, maar registratie is verplicht!

Voor meer info en registreren: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/masterclass-police-violence-and-youth-in-brazil

Study Abroad Weeks

Wil jij in je derde jaar een semester in het buitenland studeren?
Bezoek van 5 t/m 16 november de Study Abroad Weeks!
In het academisch jaar 2019-2020 kan jij een van de studenten zijn die een semester in het buitenland gaat studeren aan een VU partneruniversiteit in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Azië of Latijns-Amerika. De Study Abroad Weeks zijn het begin van wat wel eens de meest fantastische ervaring van je leven kan worden!
Zie VUnet  voor meer informatie over alle activiteiten en voorlichtingen en meld je aan via vu.nl/studyabroadweeks2018
Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina

Summer School Victimologie: slachtoffers in de toekomst

Slachtofferhulp Nederland en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) organiseren op 28, 29, 30 juni in Den Haag de tweede editie van Summer School Victimologie met als toekomstgericht thema: Slachtofferzorg: the next generation. Dit 3-daags evenement is een ‘must’ voor iedereen die door beroep, studie of interesse met slachtofferschap te maken heeft.

Verbinding is het sleutelelement
De Summer School is een initiatief van de Academische Werkplaats, een samenwerkingsverband tussen Slachtofferhulp Nederland en INTERVICT. De Academische Werkplaats richt zich op onderzoek en kennisuitwisseling. Verbinding is het sleutelelement: verbinding tussen wetenschap en praktijk en tussen verschillende disciplines zoals recht, psychologie, en sociologie.

De Summer School Victimologie is enig in haar soort en biedt deelnemers kennisverbreding en -verdieping op gebied van slachtofferschap en slachtofferzorg. “Vorig jaar kende de Summer School deelnemers vanuit de rechtspraak, advocatuur, onderwijsinstellingen, maatschappelijk werkers, politie, Openbaar Ministerie, Schadefonds Geweldsmisdrijven en coaches; een gemêleerd gezelschap”, aldus Sonja Leferink – hoofd Academische Werkplaats.

Slachtofferzorg in de toekomst
Stond in 2017 integrale slachtofferzorg centraal in het lesprogramma; in 2018 richten we de blik op de toekomst. Slachtofferschap is aan het veranderen door de toenemende digitalisering. ‘Reguliere’ misdaad neemt af, maar cybercrime neemt naar verhouding toe.
Omdat ons leven zich voor een steeds groter deel online afspeelt, is iedereen kwetsbaar voor bijvoorbeeld identiteitsfraude, cyberstalking, of het binnenhalen van schadelijke software. En de perikelen rond Facebook laten zien dat de invloed van social media veel groter is dan we ons bewust zijn – en misschien willen.

Ook de manier waarop we met de gevolgen van criminaliteit en slachtofferschap omgaan, verandert. Denk bijvoorbeeld aan digitale rechtspraak of online vormen van therapie. We willen onze deelnemers meenemen in de actuele technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, maar ook de ethische en sociale vraagstukken bediscussiëren en ze in contact brengen met ervaringsdeskundigen.

Waarom zou je mee doen als student?
Ten eerste zijn studenten een goede toevoeging voor de Summer School. De kennis die jullie meebrengen is van groot belang. Ten tweede ontmoet je veel mensen uit de praktijk, deze zijn erg goed voor je netwerk, maar het is ook leerzaam om de kennis die je hebt terug te zien in de praktijk. Je ziet dit een keer van de andere kant en wellicht kan je opgedane netwerk je in de toekomst verder helpen. Als laatste is de algehele Summer School natuurlijk heel leerzaam en zeker een aanrader!
Deelname kan alleen aan de volledige(driedaagse) programma en niet aan losse (dag)delen.

Kosten
De deelname bedraagt € 499,- (incl. BTW). Voor studenten geldt het bijzondere tarief van € 179-,- (incl. BTW). Het aantal plaatsen is beperkt, dus reageer snel.

Aanmelden?
U kunt zich via dit inschrijfformulier inschrijven: https://docs.google.com/forms/d/1yt-3yZBWlK60Bd0ikMTBLGI2hcpbrEq_M9jKZ2-UOaM/edit?ts=5ad72dea

Vragen?
Stuur een e-mail naar [email protected]

In memoriam Jaap Zwart

We zijn verslagen door het bericht van overlijden van onze docent Jaap Zwart op 17 november jongstleden.

Jaap heeft vanaf 1974 zijn hele werkzame leven gewijd aan het doceren van Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onder studenten werd hij zeer gewaardeerd voor de wijze waarop hij college gaf en hen begeleidde. De wetenschappelijke staf verliest met zijn overlijden een loyale collega, die onder meer door zijn lidmaatschap van diverse facultaire commissies een belangrijke bijdrage leverde aan de facultaire gemeenschap. Naast zijn werk als docent heeft hij gedurende lange tijd met grote toewijding vorm gegeven aan de medezeggenschap op de faculteit als voorzitter van de Onderdeelcommissie. Ook is hij lid geweest van de Ondernemingsraad van de VU. De Vrije Universiteit was zijn lust en zijn leven.

Maandag 4 december wordt er van 12:00-13:00 uur in HG-1E24 (bij de PThU) een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Studenten die hierbij aanwezig willen zijn, zijn meer dan welkom.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit plotselinge verlies.