Categorie archief: Geen categorie

19 mei: schieten met CDP

Op 19 mei is er weer een tweede kans… schieten met CDP bij de schietvereniging SSV Robin Hood te Woerden!
Heb jij altijd al willen weten hoe je nou een precies een revolver moet hanteren en hoe het is om een geweer in handen te hebben?
Pak je kans en ga mee!
De kosten voor deze activiteit bedragen 30 euro. Daarvoor kun je een hele avond gaan schieten met allerlei soorten wapens, op de schietbaan.
Aanmelden is vanaf nu mogelijk via: [email protected] Er is slechts plek voor 20 mensen dus meld je snel aan!
Deadline: 23.59 uur op 5 mei.
Let op: bij een te late afmelding, na de deadline, zijn we genoodzaakt een boete in te stellen van 15 euro.
Let op: dit uitje is alleen voor Bachelor studenten. Voor de Master studenten komt er een aparte activiteit voor het schieten!

11 mei: Borrel

11 mei is het tijd voor de eerste borrel bij een nieuwe locatie; dit maal bij café Havelaar (Voetboogstraat 22-24, Amsterdam).
Komt allen langs om te kijken of deze locatie iets is en natuurlijk voor een gezellige avond met CDP.  Houd onze facebook in de gaten voor meer informatie over deze komende borrel!

Studiemiddag 20 april: Aanpak van gewelddadige radicalisering

Op donderdag 20 april 2017 vindt de eerstvolgende ‘Cahiers op de Campus’ themabijeenkomst plaats genaamd ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’, georganiseerd door Stichting Maatschappij en Veiligheid.
 
Het huidig maatschappelijk debat wordt overheerst door waaromvragen die peilen naar de oorzaken van radicalisering. Waarom trekken jongeren naar Syrië? Wat trekt jongeren aan in het islam-geïnspireerd extremisme? En wat is die fameuze voedingsbodem die leidt tot terroristische acties? De vraag blijft echter of het fenomeen wel op de juiste manier gevat wordt en of we de juiste vragen stellen. De laatste jaren schieten studies naar het fenomeen radicalisering als paddenstoelen uit de grond. Deze studies focussen echter voornamellijk op de ‘root causes’ van terroristisch gedrag en het proces radicalisering. Tijdens deze studiemiddag zoomen we vooral in op de rol van lokale actoren in de aanpak van het fenomeen.
 
De studiemiddag duurt van 13.00 – 17.00 uur en vindt plaats bij de Universiteit Leiden-Faculteit Governance and Global Affairs, locatie Den Haag, Schouwburgstraat 2.
De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen € 65,00 en zijn inclusief koffie/thee, borrel en het boek ‘Aanpak van gewelddadige radicalisering’ (Cahier 42, Maklu).
 
Inschrijven is mogelijk via: http://www.politiestudies.be/shop_detail.cfm?ShopdetailId=134. Deadline voor inschrijven is 18 april 2017.

‘Call for Papers’ Amsterdam Law Forum

Het Amsterdam Law Forum zoekt weer bijdragen van studenten! Zie het onderstaande bericht:

Amsterdam Law Forum (ALF) is een (Engelstalige) online juridisch-wetenschappelijk tijdschrift dat geheel door studenten wordt bestuurd. Vier keer per jaar streven wij ernaar om interessante artikelen, opiniestukken en andere bijdragen te publiceren, specifiek op het gebied van internationaal en transnationaal recht.

Naast het publiceren van het tijdschrift, organiseert het bestuur van ALF 1x per jaar een seminar. Dit jaar wordt het seminar op donderdag 8 juni (13:00 – 17:00) gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam. Het onderwerp dit jaar is “The Environment and International Law”. Tijdens dit seminar zullen twee paneldiscussies met experts vanuit verschillende perspectieven samenkomen om te discussiëren over (1) ecocide & het milieu en gewapend conflict en (2) (internationaal) recht, duurzaamheid en klimaatverandering. Naast de expert panels zijn wij ook van plan dit jaar om een studentenpanel te organiseren. Tijdens deze panel krijgen (voormalige) master studenten de kans om hun (thesis) onderzoek op het gebied van “The Environment and International Law” te introduceren, verdedigen en verder te discussiëren met andere studenten (onder leiding van een moderator).

Voor het seminar zijn wij daarom op zoek naar (master) studenten die een scriptie (of paper) hebben geschreven op het gebied van “The Environment and International Law” en die mee willen doen aan onze studentenpanel. Hiermee hopen wij een interessante verscheidenheid aan juridische kwesties te bespreken tijdens het seminar. Gezien de voertaal van het seminar, worden studenten verzocht een Engelstalige scriptie op te sturen of deze te vertalen.
Verder zijn wij op zoek naar studenten die een bijdrage zouden willen leveren aan onze thematische publicatie, ook met het thema “The Environment and International Law”, dat begin juli zal verschijnen. Wij zijn op zoek naar studenten (of afgestudeerden) die (eventueel naast het meedoen aan het studentenpanel) een paper, scriptie of andere wetenschappelijke artikel zouden willen opsturen om bij ons te publiceren. Het onderwerp is vrij breed: van wildlife criminaliteit, milieucriminaliteit en internationale misdrijven tot klimaatverandering, klimaatvluchtelingen en duurzaamheid. De ingeleverde artikelen zullen door onze groep redacteuren worden beoordeeld en, mocht het nodig zijn, worden voorzien van commentaar om de bijdrage nog beter te maken. Dit is voornamelijk erg interessant voor studenten die meer ervaring willen opdoen met wetenschappelijk schrijven en een wetenschappelijke carrière ambiëren. Een wetenschappelijk gepubliceerd artikel staat natuurlijk anders ook erg goed op je cv!

Geïnteresseerde studenten mogen een mail sturen naar [email protected] of als zij willen bijdragen aan de publicatie, kunnen studenten via onze website www.amsterdamlawforum.org zich aanmelden en hun document (geen pdf) uploaden. Voor meer informatie over publiceren met ALF bekijk onze website.

‘Vooruit!’ Zoekt studenten

Voor studenten die studeren aan de VU of UvA is het mogelijk om woonruimte te krijgen in ruil voor minimaal 10 uur maatschappelijk werk per week in de wijk waarin zij wonen.
Bij VoorUit kom je in contact met Amsterdammers die diverse culturele achtergronden hebben. Je ontwikkelt vaardigheden die tijdens en na je studie van pas komen. Deelname aan VoorUit is een aanwinst op je CV.

Geïnteresseerd? Zie de site van Vooruit:
http://vooruitproject.nl/blog/gezocht-nieuwe-vooruiters-4/

Dinsdag documentaires QBDBD

QBDBD organiseert in samenwerking met de faculteit een serie filmlezingen: De Dinsdag Documentaires. Tijdens de eerstvolgende filmlezing op dinsdag 18 april, te presenteren door Gert Jan Slump van Restorative Justice Nederland, specialist in herstelrecht, zal de documentaire Als ik je zie dan groet ik je centraal staan. Deze documentaire is gemaakt door Julia Roeselers, die ook te gast zal zijn. Roeselers maakt in haar buurtcafé een gewapende overval mee. Ze komt erachter dat één van de overvallers haar 14-jarige buurjongen is. Roeselers is niet uit op wraak of vergelding, maar wil gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling tussen haar en de dader. In artikel 51h van het Wetboek van Strafvordering staat dat zowel slachtoffer als verdachte zo snel mogelijk geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid tot herstelbemiddeling. In de praktijk gebeurt dat zelden. De documentaire gaat over de zoektocht van Roeselers.
Tijd en plaats: dinsdag 18 april 15.30 – 18.00 uur zaal HG 2A-33. Iedereen is van harte uitgenodigd! Voor criminologen zeker ook interessant. Reserveren niet noodzakelijk, wel gewenst, door een mailtje te sturen naar [email protected]

24 mei: CIROC-seminar ‘Lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit’

Pak je kans en meld je via [email protected] nu aan om deel te nemen aan het CIROC-seminar op 24 mei bij de Universiteit Utrecht. Er zijn ongeveer 5 plaatsen beschikbaar voor VU-studenten waarbij het mogelijk is de seminar bij te wonen, inclusief lunch, voor slechts €15-,.

Deze seminar zal gaan over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit. Ondanks het feit dat georganiseerde criminaliteit associaties oproept met internationale criminele activiteiten, blijken daders van georganiseerde misdaad veelal honkvast te zijn en te opereren vanuit hun eigen, vertrouwde lokale omgeving. Deze lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit is lange tijd onderbelicht gebleven. Tijdens het seminar wordt de lokale inbedding belicht door te kijken naar lokale verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, maar ook door in te gaan op de mogelijkheden die deze lokale inbedding biedt voor de opsporing en aanpak.

Er zullen verscheidene sprekers aanwezig zijn die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Geïnteresseerd? Mail voor meer informatie naar [email protected], of geef je op!
Deadline inschrijving: 15 mei 23.59 uur.
Bij teveel aanmeldingen zal worden geloot.

20 april: pannenkoeken eten + borrel

20 april is de Afterstudiereis-postpasen-eierenzoeken-in-het-initium-meets-brunch-maar-dan-savonds-in-de-vorm-van-pannenkoeken borrel!
Om een lange titel kort te maken: we gaan voor de borrel alvast wat drinken in het inititium onder het genot van pannenkoeken door de activiteitencommissie gebakken. Dus gratis bier en gratis pannenkoeken.
Precieze locatie en tijden volgen nog, volg daarvoor het Facebook-evenement:
Deze borrel zal tevens de laatste borrel zijn in onze oude vertrouwde borrel locatie de Heffer, dus komt allen langs voor een laatste afscheid aan deze plek waar jarenlang fantastische, legendarische borrels van CDP gehouden zijn.

Misdaadcongres ”Strafrecht en stoornis” 2017

1 juni 2017 vindt in Utrecht het Misdaadcongres met als thema ”Strafrecht en stoornis” plaats.
Tijdens het congres zal ingegaan worden op de vraag hoe omgegaan dient te worden met geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging, niet alleen in de opsporings- en berechtingsfase, maar ook in de fase van de tenuitvoerlegging van de straf. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van mensen voor de door hen gepleegde misdaden? En wat is de verantwoordelijkheid van de samenleving voor geestelijk gestoorde personen die in aanraking komen met het strafrecht?
De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte in de ochtend, met daarbij het thema “Strafrecht en stoornis” belicht vanuit het sociologische, juridische en gedragskundige perspectief door Prof. Hans Boutellier, Prof. Ferry de Jong en Prof. Gerben Meynen. In de middag zal er een interview plaatsvinden met Inge Schilperoord, auteur van het boek Muidhond. Ook zal dr. Joke Harte ingaan op ‘Facts en figures’ over geestelijk gestoorden in de strafrechtspleging. In de middag vinden verschillende workshops plaats, over volwassen gedetineerden met een psychische problematiek, geestelijke verzorging aan geestelijk gestoorde en verwarde gedetineerden, herstelrecht en psychisch gestoorde daders, de grens tussen politiek activisme en een geestelijke stoornis, het vaststellen van ontoerekenbaarheid, personen met verward gedrag en de historische ontwikkeling van de TBS.
Datum: 1 juni 2017
Locatie: Paushuize, Utrecht
Kosten: € 45 per persoon (deelname hele dag, lunch, borrel)
Inschrijven?

Vacature student-assessor faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Voor collegejaar 2017-2018 is het faculteitsbestuur op zoek naar een nieuwe student-assessor. De student-assessor is de belangenbehartiger van studenten in het faculteitsbestuur. Je brengt als assessor gevraagd en ongevraagd advies uit over organisatorische en onderwijs gerelateerde zaken, maar je mag ook adviseren over de bedrijfsvoering en het onderzoek binnen de faculteit. Daarnaast ben je een aanspreekpunt voor de Facultaire Studentenraad (FSR), de individuele studenten, de opleidingscommissies (OLC’s) en studieverenigingen; als assessor sta je dus midden in de faculteit. Wat wordt er van de student-assessor verwacht?

‐ Het voorbereiden en bijwonen van de tweewekelijkse vergadering met het faculteitsbestuur;

‐ Het voorbereiden en bijwonen van de gemeenschappelijke overlegvergaderingen (GV’s) van het faculteitsbestuur (FB), de Onderdeelcommissie (ODC) en de Facultaire Studentenraad (FSR);

– Het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen met het Onderwijsbestuur (OWB);

‐ Het voorbereiden en bijwonen van het maandelijkse Student-assessor Overleg VU (SOVU) met de student-assessoren van alle faculteiten van de VU;

‐ Het onderhouden van contact met de FSR, de OLC’s en de studieverenigingen;

‐ Maar, boven alles: een proactieve houding, een duidelijke visie op zaken die direct of indirect voor studenten van belang zijn, en een visie op de toekomst van universitair onderwijs. Wat zijn de functie-eisen?

– Je bent enthousiast;

‐ Je hebt een proactieve houding;

‐ Je bent niet bang om je mening te geven;

‐ Je bent communicatief vaardig;

– Je hebt een duidelijke visie op het beleid van de faculteit;

‐ Je bent in collegeweken ongeveer acht uur per week beschikbaar. Het is noodzakelijk dat je flexibel beschikbaar bent, zodat je alle vergaderingen kunt bijwonen;

– Je volgt in collegejaar 2017-2018 een opleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Enige bestuurlijke ervaring of ervaring in de medezeggenschap is een pre.

Wat krijg je er voor terug?

‐ Unieke ervaring in een uitdagende bestuurlijke functie waarin je heel veel vrijheid hebt om te doen wat jij belangrijk vindt;

‐ Een uniek kijkje in de keuken van de faculteit en de universiteit;

‐ Een leuke vergoeding uit het Profileringsfonds aan het einde van je benoemingstermijn.

De functie van student-assessor is voor één collegejaar, met mogelijkheid tot herbenoeming door het faculteitsbestuur voor een periode van één collegejaar. Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren? Stuur dan vóór maandag 10 april 2017 je cv en motivatiebrief o.v.v. ‘Sollicitatie student-assessor faculteitsbestuur’ naar[email protected]. Heb je nog vragen, of wil je meer informatie? Stuur ook dan een mail naar [email protected].